تحصیلات

 • کارشناسی ارشد اقتصاد - توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بوعلی سینا همدان از سال 1392 تا 1394
 • کارشناسی اقتصاد - نظری بوعلی سینا همدان از سال 1389 تا 1390
 • فوق دیپلم فیزیک - هسته ای بوعلی سینا همدان از سال 1383 تا 1387

سابقه شغلی

 • از سال 1396 تا 1397
  تمام وقت شرکت جهش صنعت سازه قدس - تهران - مدیر: یعقوبعلی زارعی
  حسابداری - کمک حسابدار؛ حسابدار خرید، بیمه، مالیات، تنخواه دار،
  دلیل ترک:
 • از سال 1379 تا 1381
  تمام وقت شرکت آموزش و پرورش اسدآباد - مدیر: .
  معلم -
  دلیل ترک:

مهارت

 • وورد مسلط - تایپ ده انگشتی
 • هادی حساب مسلط - نرم افزار حسابداری
 • اکسل مسلط -
 • ایویوز خوب - نرم افزار اقتصادسنجی
 • استاتا آشنا - نرم افزار اقتصادسنجی

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمسلطخوبمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است